Giá Tốt 4 You
- 0903.79.16.26
- 0907.09.17.36
Email

 
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ý nghĩa của việc làm từ thiện

"Đã làm được việc thiện

Nên tiếp tục làm thêm

Hãy vui làm việc thiện

Tích thiện sống êm đềm"

 

Góc suy gẫm

 

* Tiền bạc giống như phân bón, chỉ có rải ra khắp nơi mới là vật hữu dụng - (Bacon)

* Miếng khi đói, gói khi no. Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn vàng - (Nguyễn Trãi)

Thư ngỏ

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..." - cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết như vậy.

Nhóm thiện nguyện Thiện Duyên
Xem trên: